OSP Rynarzewo Ochotnicza Straż Pożarna Rynarzewo

HISTORIA

Historia naszej jednostki...

1807 – pożar miasteczka, w którym spaleniu uległo 9 zagród mieszkalnych
1808 – pożar 31 domów mieszkalnych i zabudowań gospodarskich
1833 – wdowa Kołodziejska weszła na strych do komory gdzie przechowywany był len. Na skutek nieostrożnego posługiwania się płonącą świecą, wybuchł pożar, który strawił 6 budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych
1834 – w wyniku nieszczelnego komina, z którego wyleciało kila iskier na słomianą strzechę wybuchł pożar, który strawił 9 domów mieszkalnych, 8 stodół i 13 zabudowań gospodarczych,
1835 – pożar domu mieszkalnego pod numerem 45
1836 – u rolnika Franciszka Kujawskiego wybuchł pożar, który strawił stodołę i kilka mniejszych zabudowań gospodarskich.
Kilka tygodni później na skutek nieostrożności u rolnika Kamińskiego, który ciął przy lampie sieczkę, wybucha pożar, który strawił 5 domów mieszkalnych, 8 stodół i 10 chlewów
1837 – rada miejska i burmistrz Rynarzewa Andrzej Arndt po sporządzeniu dokumentu zawierającego porządek gaszenia ognia, zwracają się do Rejencji w Bydgoszczy o zatwierdzenie dokumentu i powołanie do istnienia Straży Ogniowej
1845 – w wyniku pożaru na posesji Marcina Jerzakowskiego spaliły się dwie stodoły oraz budynek mieszkalny
1847 – pożar na posesji rolnika Jana Plucińskiego
1850 – ustawa urzędu policyjnego w Rynarzewie w sprawie gaszenia ognia i zadań straży pożarnej
1885 – powstaje statut straży pożarnej w mieście Rynarzewo
1893 – największy udokumentowany pożar w historii. Spaleniu uległy wszystkie zabudowania przy ulicy Rynek 5 oraz 12 budynków mieszkalnych, 11 stodół, 6 stajni i 3 szopy z opałem przy ulicy Szubińskiej
1902 – statut Rynarzewa powołujący obowiązkową straż pożarną w mieście
1908 – pożar zabudowań cegielni w Rynarzewie
1909 – pożar zabudowań mleczarni
1911 – pożar w zabudowaniach gospodarskich posiedziciela Łapki przy ulicy Szkolnej
1918-1919 – podczas powstania wielkopolskiego wielu z rynarzewskich strażaków walczyło w powstańczych szeregach na wszystkich frontach zbrojnego czyny ludu Wielkopolski
1919 – rejestr sprzętu pożarowego w mieście Rynarzewo mówi o znacznych brakach w wyposażeniu miejscowej straży pożarnej.
Po rozmowach z władzami w Poznaniu ustalono naprawę sprzętu obecnego na stanie jednostki i zakup nowego
1925 – obwód gaśniczy miasta Rynarzewo obejmował wioski; Zamość, Nadkanale, Podlaski, Bielawy, Trzciniec, Turczyn, Głęboczek, Rudy, Władysławowo, Bagno, Kornelin, Jakturka, Kołaczkowo, Skórzewo, Szkocja, Wojsławiec, Stanisławka, Annowo,
1926 – raport o stanie straży pożarnej w Rynarzewie; straż dział w okręgu VI, naczelnikiem jest Kazimierz Tomaszewski – burmistrz, jednostka należy do Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego, prenumeruje „Przegląd Pożarniczy", teren działalności wynosi średnio 7,5 km, 104 zbiorniki wodne na terenie działania, posiada dwukołowy beczkowóz, dwie drabiny, trzy bosaki, węże tłoczne i ssawne po 30 metrów, cztery łączniki, prądownice, alarmowanie za pomocą trzech trąbek
1930 – jednostka liczy 140 członków i jest podzielona na 5 oddziałów, posiada sikawkę konną, pięć beczek, drabiny i haki
1932 – na zebraniu zwołanym przez powiatowego komendanta straży w Szubinie druha Sylwestra Grussa, przemianowano straż pożarną obowiązkową w Ochotniczą Straż Pożarną w Rynarzewie
1933 – naczelnikiem rynarzewskich strażaków został Michał Wilczyński
1937 – pożar u rolnika Gustawa Grewatscha strawił stodołę, chlew, wozownię oraz maszyny rolnicze
1938 – strażacy z Rynarzewa uczestniczą w zawodach pożarniczych i manewrach strażackich w Ślesinie koło Nakła
1939 – 1945 – podczas okupacji niemieckiej straż była przymusowa dla polskich mieszkańców Rynarzewa, niemieccy druhowie byli umundurowani i przewodniczył im komendant Netzcheimer Otta, a polscy druhowie ćwiczyli i pracowali w ubraniach cywilnych.
Wielu z polskich strażaków zostało rozstrzelanych przez okupanta za udział w powstaniu wielkopolskim 1918/1919
1945 – po zakończeniu działań zbrojnych reaktywowano polską Ochotniczą Straż Pożarną w Rynarzewie, zgłosiło się 20 ochotników
1950 – na wyposażeniu jednostki znalazła się przyczepa dwukołowa z motopompą
1957 – do jednostki trafił pierwszy w jej historii samochód gaśniczy
1966 – Ochotnicza Straż Pożarna w Rynarzewie otrzymuje Odznakę Honorową przyznaną przez Prezydium Rady Narodowej w Bydgoszczy za zasługi dla województwa bydgoskiego
1970 –oddano do użytku nową remizę strażacką
1977 – społeczeństwo Rynarzewa i okolicy ufundowało Ochotniczej Straży Pożarnej nowy sztandar
1978 – rynarzewscy strażacy biorą udział w uroczystościach nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
1982 – przy remizie strażackiej wybudowano Wiejski Dom Kultury
1990 – pożar prokuratury rejonowej w Szubinie
1995 – jednostka OSP Rynarzewo zostaje wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, rozporządzeniem Komendanta Głównego PSP w Warszawie
1997 – uroczyste obchody 160-lecia OSP Rynarzewo
1999 – przy rynarzewskiej OSP powstaje oddział ratownictwa wodnego
2007 – świętujemy rok jubileuszu 170-lecia istnienia straży w Rynarzewie